banner

قرعه کشی بزرگ ابزار بازار

قرعه کشی بزرگ فروشگاه اینترنتی ابزار بازار


زمان شرکت 23 دی الی 23 بهمن 96


با خرید 5.000.000 تومانی بصورت یکجا،شانس خود را جهت شرکت در قرعه کشی بزرگ ابزار بازار بیازمایید.


*خرید 5.000.000 تومانی یک امتیاز+شانس برخورداری از خرید انحصاری 1 کالا از ابزاربازار در شهرتان


*خرید 20.000.000 تومانی سه امتیاز+شانس برخورداری از خرید انحصاری 2 کالا از ابزاربازار در شهرتان


*خرید 45.000.000 تومانی چهار امتیاز+شانس برخورداری از خرید انحصاری کالا از ابزاربازار در شهرتان


با معرفی ابزار بازار به همکارتان و با خرید ایشان :


*خرید 5.000.000 تومانی یک امتیاز+شانس برخورداری از خرید انحصاری 1 کالا از ابزاربازار در شهرتان


*خرید 20.000.000 تومانی دو امتیاز+شانس برخورداری از خرید انحصاری کالا از ابزاربازار در شهرتان


*خرید 48.000.000 تومانی سه امتیاز+شانس برخورداری از خرید انحصاری کالا از ابزاربازار در شهرتان 


برای شما منظور میشود (توجه نمایید که همکارتان هنگام خرید باید در قسمت توضیحات ذکر نمایند که از جانب شما معرفی شده است)


در صورت داشتن هر گونه سوالی در خصوص این قرعه کشی میتوانید با آقای محمدی تماس حاصل فرمایید.

موفق باشید


کانال تلگرام: https://t.me/abzarbazar